Gói Hosting VPS 2 (Hosting cao cấp)


Hãy điền đầy đủ thông tin. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau khi nhận được biểu mẫu này.

Hosting Cao Cấp 2

Thông tin về gói Hosting Cao Cấp 2 (Gói được đánh giá cao):

 • Gói Cân bằng
 • 350,000 VNĐ/tháng
 • 15,000 MB Lưu trữ
 • Không giới hạn Băng thông
 • 20 Database
 • Không giới hạn Domain
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Không giới hạn Parked domains
 • Không giới hạn Email
 • Không giới hạn Forwarders
 • Dist Lists
 • Không giới hạn FTP accounts
 • Full All control
 • Sao lưu tự động Hàng ngày miễn phí
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Uptime 99.9%
 • CPU 200%
 • MySQL CPU 200%
 • Hợp đồng tối thiểu 3 tháng

  Quay lại danh sách các gói Hosting Cao Cấp tại đây